Bank

Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam Phòng Giao Dịch Số 3

Tỉnh Lộ 313, Cẩm Khê, Phú Thọ, 35606

About

Address Details:
Street Name: Tỉnh Lộ 313
Municipality Subdivision: Sông Thao
Municipality: Cẩm Khê
Country Secondary Subdivision: Cẩm Khê
Country Subdivision: Phú Thọ
Country Code: VN
Country: Việt Nam
Country Code ISO3: VNM
Freeform Address: Tỉnh Lộ 313, Cẩm Khê, Phú Thọ, 35606
Local Name: Cẩm Khê

View Port:
Top Left: 21.42249,105.13023
Bottom Right: 21.42069,105.13216

Entry Point:
main: 21.4217,105.13118

Location :
Tỉnh Lộ 313, Cẩm Khê, Phú Thọ, 35606
Contacts :