Home - Vietnam - Hà Nội City - Korea Creative Content Agency Vietnam Office - KOCCA Vietnam


loading location map...
Các Loại địa điểm : Tổ Chức Chính Phủ
Địa Chỉ : Tầng 10 CharmVit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ : 21.01469, 105.8039
điện Thoại : +842432022488
E-mail :
Xếp Hạng : 5.00
Xã Hội : facebook.com/100140298118958
1.6K people like this.
Trang Mạng : www.kocca.kr/en /main.do
Giờ Mở Cửa :
Thứ Hai: 09:00 - 17:00
Thứ Ba: 09:00 - 17:00
Thứ Tư: 09:00 - 17:00
Thứ Năm: 09:00 - 17:00
Thứ Sáu: 09:00 - 17:00
Ngày Thứ Bảy: -
Chủ Nhật: -
Danh Sách Không Phù Hợp? Yêu Cầu Xóa
Như Thế Này? Nhúng Vào Trang Web Của Bạn
Thông Tin Lỗi Thời Hoặc Không Chính Xác? đề Xuất Một Chỉnh Sửa

Về Công Việc Kinh Doanh:

Korea Creative Content Agency (KOCCA) was founded in May 2009 to efficiently support the content industry by combining relevant organizations

Những Nơi Tương Tự:

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Thúc Kháng, Hanoi, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ: 21.0189693144, 105.808968854

2. Nhà sách Tràng Tiền
44 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam 00084
Danh Từ: Tọa độ: 21.0252661139, 105.854618596
điện Thoại: 438257857 (savina.com.vn)

3. Ủy Ban Nhân Dân Xã Trạch Mỹ Lộc
418, Hanoi, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ: 21.09737, 105.53084

4. NIC - Vietnam National Innovation Center
6b, Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Hanoi, Vietnam 100000
Danh Từ: Tọa độ: -0.007209777813, 0.0133895874023
điện Thoại: +848044838 (nic.gov.vn)

5. Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Phố Quốc Tử Giám, Hanoi, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ: 21.0271639, 105.835379

6. UBND Phường Kim Giang
Hanoi, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ: 20.98354316, 105.81156949