Uncategorized

Cơ sở sản xuất Phở Sắn Xinh Hợi (Đông Phú)

TT, TT. ĐôngPhú, Quế Sơn, Quảng Nam

About

Tags : #PointOfInterest, #Establishment

Location :
TT, TT. ĐôngPhú, Quế Sơn, Quảng Nam

Opening Hours

 • Monday 9:00 – 11:00 AM, 2:00 – 5:00 PM
 • Tuesday 9:00 – 11:00 AM, 2:00 – 5:00 PM
 • Wednesday 9:00 – 11:00 AM, 2:00 – 5:00 PM
 • Thursday 9:00 – 11:00 AM, 2:00 – 5:00 PM
 • Friday 9:00 – 11:00 AM, 2:00 – 5:00 PM
 • Saturday 10:00 – 11:00 AM
 • Sunday Closed

1 Reviews

 • Anynomous
  13 August 2023

  Phở sắn của cơ sở này làm rất chất lượng, thường phải đặt trước mới mua được.