About

Location :
Hậu Cần (Bãi Cháy), Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam