University

Ajiniyaz atindag'i NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti

Beruniy

About

Name:Ajiniyaz Atindag'i NMPI Ellikqala Pedagogika Fakulteti
Amenity:University
Name En:Ellikkalinsky Faculty Of Pedagogy NGPI Named After Aginiyaz
Name Ru:Элликкалинский факультет педагогики НГПИ им. Ажинияза

Tags : #Amenity

Location :
Beruniy