About

Aktimed Helse er en landsdekkende helseaktør som leverer bedriftshelsetjeneste, medisinske tjenester og konsepter innen trening og fysisk aktivitet. Vi skal være en foretrukket partner for våre kunder, og vi tilbyr et helhetlig og kostnadseffektivt helsekonsept. Aktimed Helse tilbyr en godkjent bedriftshelsetjeneste med avdelingskontorer i Viken, Oslo, Innlandet, Rogaland, Agder, Vestland og Trøndelag. Vi har gjennom mange år samarbeidet med gode lokale bedriftshelsetjenester som benyttes som faste underleverandører og sikrer at vi kan tilby like leveranser i hele Norge, gjennom lokal tilstedeværelse, høy tilgjengelighet og kort responstid.   Aktimed ble stiftet i 2001. Vi har i dag 230 ansatte og betjener omtrent 4000 kunder. Hos Aktimed Helse jobber det leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, ernæringsfysiologer, psykologer, yrkeshygienikere og treningsveiledere. I Aktimed Helse betrakter vi kvalitet som en strategisk innsatsfaktor og et viktig konkurransefortrinn for å nå vår visjon og våre mål. Aktimed Helse skal kontinuerlig søke etter forbedringer, og gjennomføre de tiltak vi mener vil styrke kvaliteten av det arbeidet vi utfører.

Tags : #Health, #WellnessFitness, #Bedriftshelsetjeneste, #Sykefravaersarbeid, #FysiskAktivitet

Location :
Trondheim, Trondelag
Contacts :
Social media :

Gallery