About

Apotheekkennisbank heeft tot doel om het apotheekteam snel te informeren over geneesmiddel- en apotheeknieuws.Apotheekkennisbank is de portal van de openbare apotheken in Nederland en streeft er naar om kennis over te dragen op het apotheekteam.Apotheekkennisbank maakt het apotheekteam mogelijk om snel te beschikken over up to date informatie op het gebied van geneesmiddelen en patientenvoorlichting. Denk hierbij aan geneesmiddelinstructies, behandelprotocollen, rekenhulpen, bijsluiters, patientbrochures, beslisbomen en protocollen.Daarnaast informeert apotheekkennisbank het apotheekteam over nieuwe geneesmiddelen en nieuwe producten die de apotheek kan inzetten bij het juist informeren van de patient over het gebruik van geneesmiddelen.Apotheekkennisbank ontwikkelt farmaceutische kennistoetsen om op een eenvoudige manier voor de gebruiker de kennis te toetsen. Bij deze farmaceutische kennistoetsen ontvangt men direct na beëindigen van de kennistoets de score en feedback op gegeven antwoorden.BijsluiterPlus is een platform ontwikkeld door apotheekkennisbank.BijsluiterPlus brengt betrouwbare informatie van diverse bronnen over elk medicijn op één plek bij elkaar. BijsluiterPlus biedt ondersteuning in de voorlichtingstaak voor apotheekmedewerkers, huisarts en praktijkondersteuner en vormt een goede aanvulling op uitgiftebegeleiding zoals deze in de apotheek gegeven wordt.

Tags : #Pharmaceuticals, #Ehealth, #Medclass, #Patienteninformatie, #FarmaceutischeKennistesten

Location :
33 Zevenend, Laren, North Holland 1251 RL

Gallery