Uncategorized

Rudi, Soroca

Tags

  • Landmark Historical Place
  • Landmark & Historical Place

Description

Rudi este un sat din raionul Soroca, Republica Moldova.IstoriePe teritoriile aferente localității Rudi se află numeroase vestigii istorice. Activitatea umană din zonă poate fi trasată până în epoca preistorică. Urmele activității umane sunt atestate în peștera din localitate. Urme ale fortificațiilor antice, două fortificații de pământ Farfuria Turcească și Germanariul, sunt vestigii din epoca medievală timpurie. Mănăstirea din satul Rudi este una dintre cele mai vechi din Moldova. În sat a fost ridicată, în anul 1777, biserica cu hramul sf. Treime. Considerată a fi un exemplu elocvent al stilului arhitectonic vechi moldovenesc.În apropierea satului se află unul din puntele de observație ale Arcului Geodezic Struve. Pe teritoriul Basarabiei erau 27 de puncte de observare, dar acum a rămas doar unul singur. Acest obiect este inclus în lista patrimoniului mondial UNESCO.GeografiePonoare adînci în care sau dezgolit depunerile pleozoiului, mezozoiului și canozoiului. Izvoare și cascade. Pădure bogata în diferite componente. Plante rare: drăcilă, corn, luntricică, dedițel, pojarniță de munte, trifoi negru, pătrunjel de cîmp, feriguța, ferigă femenină, șiverechia, urechelnița, ghipsoruța și altele.Rezervatia este încadrată în etajul deluros de cvercete cu următoarele tipuri de stațiuni: - Deluros de cvercete cu gorunete, goruneto - șleauri sau goruneto -stejăreto -șleauri Ps/Pm; - Deluros de cvercete cu stejar de Pi, litic, litic rendzinic, - Deluros de cvercete cu stejărete de stejar pedunculat de platouri, versanți cu plante și expoziții diferite, cu soluri cenușii și cernoziomuri argiloiluviale Pm/s.

Location

Rate & Write Reviews