About

Address Details:
Street Name: Taşkent Yolu Sokak
Municipality: Mia Milia
Country Subdivision: Lefkosia
Country Code: CY
Country: Kypros
Country Code ISO3: CYP
Freeform Address: Taşkent Yolu Sokak, Mia Milia, 99040
Local Name: Mia Milia

View Port:
Top Left: 35.22127,33.41565
Bottom Right: 35.21947,33.41785

Entry Point:
main: 35.22102,33.41762

Tags : #CollegeUniversity, #College/university

Location :
Taşkent Yolu Sokak, Mia Milia, 99040
Contacts :