About

Университетската библиотека разполага с общо 500 000 тома литература. На разположение на читателите са зала за свободен достъп, читални зали с повече от 180 седящи места, 100 броя персонални компютри с достъп до електронните ресурси на библиотеката, с достъп до интернет и е-mail-сървъра на УНСС.

Tags : #CollegeLibrary

Location :
бул. 8-ми декември (УННС), 1700 София, България

Description

Time Zone: Europe/Sofia

1 Reviews

  • Anynomous
    25 July 2023

    Библиотеката е срам за университета