About

Իրավաբանական խորհրդատվական ծառայություններ և ներկայացուցչություն դատարաններում
Legal consulting services and representation in courts

Tags : #EstatePlanningLawyer, #DivorceFamilyLawyer, #LegalService, #Divorce&FamilyLawyer

Location :
Yekmalyan str. 6, 4th floor, 0002 Yerevan

Opening Hours

  • Monday 10:00 - 18:00
  • Tuesday 10:00 - 18:00
  • Wednesday 10:00 - 18:00
  • Thursday 10:00 - 18:00
  • Friday 10:00 - 18:00
  • Saturday -
  • Sunday -

Description

Վարդանյան և Գործըներներ իրավաբանական գրասենյակն իրականացնում է իր հաճախորդների իրավական խնդիրների հուսալի և արդունավետ լուծումներ: Գրասենյակը մատուցում է բարձրակարգ իրավաբանական ծառայություններ քաղաքացիական և վարչական իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքի այլ ոլորտներում ծագող հարցերով: Առավել մանրամասն տես կայք-էջում:

Իրավաբանական ծառայություն: Իրավաբան: Փաստաբանական ծառայություն: Փաստաբան:

Vardanyan & Partners law firm offers clients reliable and qualified legal services in a variety of practice areas, including, but not limited: civil law and administrative law, as well as in other spheres of law. In more detail you see in the web site.

Legal services . Lawyer . Attorney services . Attorney .