Home - Vietnam - Lào Cai - Hoang Thi Du Homestay


loading location map...
Các Loại địa điểm : Khách Sạn
Địa Chỉ : Bản Hồ, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ : 22.2675735, 103.9645199
điện Thoại : +84 97 768 08 61
E-mail :
Xếp Hạng : 4.30
Danh Sách Không Phù Hợp? Yêu Cầu Xóa
Như Thế Này? Nhúng Vào Trang Web Của Bạn
Thông Tin Lỗi Thời Hoặc Không Chính Xác? đề Xuất Một Chỉnh Sửa

Related Images:

Hoang Thi Du Homestay - https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipOpc2b7fKiKbLXPRGzkp4u1bwiXCK3q3IKetByr=s1600-w400 Hoang Thi Du Homestay - https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipMF3mIVL7XcK2TG7XBbUwqqGOzuxUcR1vkGZvvi=s1600-w400 Hoang Thi Du Homestay - https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipMOf2PO8FdqR1sskIF8UaIcTmabGsWpkxeyELey=s1600-w400 Hoang Thi Du Homestay - https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipO4YQYJ_J0PAv2I8GUBQIegQdbzr4SgEyDWSTgf=s1600-w400 Hoang Thi Du Homestay - https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipPyGQZUY0_XMvVAhjed2Kr6ImN7CNGOJyj4LSqT=s1600-w400 Hoang Thi Du Homestay - https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipMFVXhETy7Z42_KAAOUUgLzpmxaTDuxUA8xhMKy=s1600-w400 Hoang Thi Du Homestay - https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipPB-Xzsnu1ebRdIqBiwEHRNctTFp4JE5s1KqluE=s1600-w400 Hoang Thi Du Homestay - https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipN_ymP8aEgJI66OS7GqbRKqKAmfxpCAPDqSXAYi=s1600-w400 Hoang Thi Du Homestay - https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipOSKnbtxhtGoGoJIZkd3TsB6xZOJyh4RIOy96vB=s1600-w400

Những Gì Khác Nói:

User (07/04/2018 19:09)
Zeer vriendelijk gastgezin. Sanitair kon iets beter als we vergelijken met vorige homestay.

User (04/03/2018 18:34)
tuyệt

User (07/12/2016 06:26)
Ok

Những Nơi Tương Tự:

1. My Tra Homestay
Ta Van Dzay Village, Lao Cai province, Tả Van, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ: 22.299871, 103.8947845
điện Thoại: +84 93 456 62 66 (avadatravel.com)

2. Tavan Homestay Chopai
Tavan village,Tavan Wards,Sapa town,Laocai city, Tả Van, sapa, Lào Cai 333201, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ: 22.3004027, 103.893542
điện Thoại: +84 94 683 39 88 (chopaihostel.com)

3. Hai Hoi hotel
Điện Biên, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ: 22.3394555, 103.8521605
điện Thoại: +84 96 896 42 98

4. ARENGO SAPA Hotel
60, Ngũ Chỉ Sơn, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ: 22.3375757, 103.8490966
điện Thoại: +84 165 988 8699 (www.sapahoaphonghotel.com)

5. Chan Chan Hotel
452 Điện Biên Phủ - Sapa, 452 Đường Điện Biên Phủ, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ: 22.3396056, 103.8496064
điện Thoại: +84 91 216 66 67 (facebook.com)

6. Muong Thanh Sapa
044 Ngũ Chỉ Sơn, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ: 22.3377647, 103.847986
điện Thoại: +84 214 3887 766 (sapa.muongthanh.com)