Pharmacy

Hiệu Thuốc Trung Tâm Thành Phố Hạ Long - Quầy Số 14

Phố Tân Lập, Hạ Long, Quảng Ninh, 01115

About

Address Details:
Street Name: Phố Tân Lập
Municipality Subdivision: Hà Phong
Municipality: Hạ Long
Country Secondary Subdivision: Hạ Long
Country Subdivision: Quảng Ninh
Country Subdivision Name: Quảng Ninh
Country Code: VN
Country: Việt Nam
Country Code ISO3: VNM
Freeform Address: Phố Tân Lập, Hạ Long, Quảng Ninh, 01115
Local Name: Hạ Long

View Port:
Top Left: 20.96785,107.15826
Bottom Right: 20.96605,107.16018

Entry Point:
main: 20.96693,107.15931

Location :
Phố Tân Lập, Hạ Long, Quảng Ninh, 01115