Home - Vietnam - Hải Dương - Accommodation Hostel

Accommodation Hostel at Hải Dương, Vietnam

Found: 84 Places, 2 Pages
Page:   1 2

1. NHÀ HẢI HẢI DƯƠNG
Văn Tố
Coordinate: 20.803938, 106.420619

2. Nhà Nghỉ Xuân Cường
Hải Dương, Hải Dương, 03109
Coordinate: 20.95294, 106.32744
Phone: +84 220 3848 771

3. Motel
Nguyễn Chí Thanh 9/8
Coordinate: 20.933401, 106.320263

4. Motel
Điện Biên Phủ 456
Coordinate: 20.949121, 106.323550

5. Nhà Nghỉ Hiền Anh
Quốc Lộ 5, Kim Thành, Hải Dương, 03314
Coordinate: 20.97791, 106.42776

6. Nhà Nghỉ Hà Anh
Hải Dương, Hải Dương, 03125
Coordinate: 20.94294, 106.30173
Phone: +84 220 3891 745

7. Nhà Nghỉ Bình Minh
Đường Đoàn Kết, Hải Dương, Hải Dương, 03115
Coordinate: 20.93993, 106.34097
Phone: +84 220 3855 569

8. Nhà Nghỉ Hoàng Long
Đường Ngô Quyền 9, Hải Dương, Hải Dương, 03116
Coordinate: 20.95004, 106.31726
Phone: +84 220 3842 842

9. Nhà Nghỉ Minh Thảo
Đường Nguyễn Văn Linh, Hải Dương, Hải Dương, 03117
Coordinate: 20.93625, 106.30192
Phone: +84 220 3891 165

10. Nhà Nghỉ Minh Hiếu
Chí Linh, Hải Dương, 03520
Coordinate: 21.09902, 106.37934

11. Nhà Nghỉ Hoa Cỏ May
Hải Dương, Hải Dương, 03118
Coordinate: 20.92822, 106.32002

12. Nhà Nghỉ Hưng Trang
Đường Quốc Lộ 37, Hải Dương, Hải Dương, 03122
Coordinate: 20.96905, 106.37731
Phone: +84 220 3751 046

13. Nhà Nghỉ Ven Đê
Hải Dương, Hải Dương, 03114
Coordinate: 20.94125, 106.35146
Phone: +84 97 962 74 06

14. Nhà Nghỉ Hải Đăng
Phố Văn, Hải Dương, Hải Dương, 03125
Coordinate: 20.94611, 106.29366

15. Nhà Nghỉ-Karaoke Hoàng Anh
Tỉnh Lộ 391, Hải Dương, Hải Dương, 03113
Coordinate: 20.91075, 106.33946
Phone: +84 220 2246 585

16. Nhà Nghỉ Bảo An
Hải Dương, Hải Dương, 03113
Coordinate: 20.91424, 106.33767
Phone: +84 220 3862 482

17. Nhà Nghỉ Phương Nam
Đường Đoàn Kết 7, Hải Dương, Hải Dương, 03115
Coordinate: 20.93993, 106.34083
Phone: +84 220 3857 909

18. Nhà Nghỉ Việt Mỹ
Đường An Định, Hải Dương, Hải Dương, 03115
Coordinate: 20.94858, 106.33908

19. Nhà Nghỉ Hương Quê
Hải Dương, Hải Dương, 03115
Coordinate: 20.9523, 106.33801

20. Nhà Nghỉ Đoàn Kết
Đường Trương Hán Siêu, Hải Dương, Hải Dương, 03107
Coordinate: 20.94641, 106.34072
Phone: +84 220 3837 785

21. Nhà Nghỉ Thái Dương
Hải Dương, Hải Dương, 03660
Coordinate: 20.89318, 106.31849
Phone: +84 97 696 41 38

22. Nhà Nghỉ Minh Thuận
Đường Tỉnh Lộ 390, Hải Dương, Hải Dương, 03122
Coordinate: 20.95585, 106.36384
Phone: +84 220 3752 674

23. Nhà Nghỉ Bách Thảo
Đường Quốc Lộ 37, Hải Dương, Hải Dương, 03119
Coordinate: 20.9118, 106.31636

24. Nhà Nghỉ Thanh Lan
Quốc Lộ 18, Chí Linh, Hải Dương, 03515
Coordinate: 21.11222, 106.32154

25. Nhà Nghỉ Hồng Nhung 2
Đường Quốc Lộ 37, Chí Linh, Hải Dương, 03519
Coordinate: 21.13924, 106.38881

26. Nhà Nghỉ Hương Giang
Quốc Lộ 18, Chí Linh, Hải Dương, 03515
Coordinate: 21.11177, 106.32294

27. Nhà Nghỉ Thăng Long
Hải Dương, Hải Dương, 03115
Coordinate: 20.94605, 106.35071

28. Nhà Nghỉ Quang Duy
Hải Dương, Hải Dương, 03114
Coordinate: 20.92685, 106.33919
Phone: +84 90 440 52 04

29. Nhà Nghỉ Hương Trang
Chí Linh, Hải Dương, 03513
Coordinate: 21.16846, 106.38968
Phone: +84 94 715 37 77

30. Nhà Nghỉ Hương Xuân
Đường Nguyễn Văn Linh, Hải Dương, Hải Dương, 03117
Coordinate: 20.93631, 106.30191
Phone: +84 220 3896 257

31. Nhà Nghỉ Việt Hoàn
Đường Hoàng Ngân, Hải Dương, Hải Dương, 03125
Coordinate: 20.94319, 106.30305
Phone: +84 220 3891 789

32. Nhà Nghỉ Thanh Xuân
Đường Nguyễn Lương Bằng 391, Hải Dương, Hải Dương, 03117
Coordinate: 20.93647, 106.29755
Phone: +84 220 3897 723

33. Nhà Nghỉ Thanh Tùng
Hải Dương, Hải Dương, 03125
Coordinate: 20.94289, 106.30185
Phone: +84 220 3894 310

34. Nhà Nghỉ Hoa Cỏ May
Đường Nguyễn Văn Linh, Hải Dương, Hải Dương, 03117
Coordinate: 20.93637, 106.3019

35. Nhà Nghỉ Minh Ngọc
Phố Nguyễn Thị Duệ 202, Hải Dương, Hải Dương, 03125
Coordinate: 20.94208, 106.30421

36. Nhà Nghỉ Phúc Vinh
Đường Quốc Lộ 37, Hải Dương, Hải Dương, 03122
Coordinate: 20.97134, 106.37373
Phone: +84 220 3753 991

37. Nhà Nghỉ Thanh An
Hải Dương, Hải Dương, 03122
Coordinate: 20.96847, 106.37451

38. Nhà Nghỉ Quang Anh
Quốc Lộ 18, Chí Linh, Hải Dương, 03509
Coordinate: 21.12655, 106.45327
Phone: +84 220 3590 389

39. Nhà Nghỉ Kim Liên
Đường Quốc Lộ 37, Chí Linh, Hải Dương, 03506
Coordinate: 21.10313, 106.39859

40. Nhà Nghỉ Nam Việt
Quốc Lộ 18, Chí Linh, Hải Dương, 03518
Coordinate: 21.10507, 106.35176

41. Nhà Nghỉ Hương Quê
Tỉnh Lộ 390, Hải Dương, Hải Dương, 03121
Coordinate: 20.94029, 106.35838
Phone: +84 220 3752 919

42. Nhà Nghỉ Phong Lan 3
Phố Tân Trào, Hải Dương, Hải Dương, 03126
Coordinate: 20.93026, 106.28953

43. Nhà Nghỉ Thanh Thủy
Quốc Lộ 5, Hải Dương, Hải Dương, 03126
Coordinate: 20.93473, 106.28016
Phone: +84 220 3892 581

44. Nhà Nghỉ Hải Lý
Chí Linh, Hải Dương, 03506
Coordinate: 21.10593, 106.39002
Phone: +84 96 898 96 19

45. Nhà Nghỉ Đông Nam
Đường Ngô Quyền, Hải Dương, Hải Dương, 03118
Coordinate: 20.92473, 106.31551

46. Nhà Nghỉ Mai Phương
Hải Dương, Hải Dương, 03118
Coordinate: 20.92486, 106.31579

47. Nhà Nghỉ Xuân Lộc
Hải Dương, Hải Dương, 03118
Coordinate: 20.92547, 106.31516
Phone: +84 220 3848 681

48. Nhà Nghỉ Minh Minh
Đường Quốc Lộ 37, Chí Linh, Hải Dương, 03524
Coordinate: 21.0592, 106.38343

49. Nhà Nghỉ Nga Hưng
Quốc Lộ 18, Chí Linh, Hải Dương, 03519
Coordinate: 21.11876, 106.40017

50. Nhà Nghỉ Xuân Thuận
Quốc Lộ 18, Chí Linh, Hải Dương, 03519
Coordinate: 21.11614, 106.39663
Phone: +84 220 3594 393

Found: 84 Places, 2 Pages
Page:   1 2
Copyright © 2016 - 2022 ..
VYMaps.com | About Us | Privacy Policy | Listing Submission | Sitemap .