About

Izobraževalno središče, ki v skladu z načeli vseživljenjskega učenja izobražuje, usposablja in pripomore k osebnostni rasti udeležencev. Izvajamo formalne in neformalne oblike izobraževanj: jezikovna in računalniška izobraževanja, nacionalne poklicne kvalifikacije, osnovno šolo za odrasle, strokovna usposabljanja za potrebe trga dela, jezikovne tečaje, učno pomoč, počitniško ustvarjanje.

Tags : #GovernmentAdministration

Location :
10 Mestni trg, Šentjur 3230