Place Types : Professional Service, Lifestyle Service
Address : Øvregaten 25, 5003 Bergen, Hordaland
Coordinate : 60.39794, 5.32533
Phone : 93042724
Email :
Parking : valet
Rating : 5.00
Social : facebook.com/Veilederverksted-610682419039681..
223 people like this.
Website : www.veilederverksted.no
Opening Hours :
Monday: 08:00 - 20:00
Tuesday: 08:00 - 20:00
Wednesday: 08:00 - 20:00
Thursday: 08:00 - 20:00
Friday: 08:00 - 20:00
Saturday: -
Sunday: -
Inappropriate listing? Request for Deletion
Like this? Embed to your site
Outdated or incorrect information? Suggest an Edit

frequently asked questions (FAQ):

 • Where is Veilederverksted?

  Veilederverksted is located at: Øvregaten 25, 5003 Bergen, Hordaland.

 • What is the phone number of Veilederverksted?

  You can try to dialing this number: 93042724 - or find more information on their website: www.veilederverksted.no

 • What is the opening hours of Veilederverksted?

  Monday: 08:00 - 20:00
  Tuesday: 08:00 - 20:00
  Wednesday: 08:00 - 20:00
  Thursday: 08:00 - 20:00
  Friday: 08:00 - 20:00
  Saturday: -
  Sunday: -

 • Where are the coordinates of the Veilederverksted?

  Latitude: 60.39794
  Longitude: 5.32533

About the Business:

Veilederverksted tilbyr astrologisk veiledning, og her finner du en oversikt over hvilke typer konsultasjon du kan bestille.

Description:

GENERELL INFORMASJON
Astrologi er en enestående måte å beskrive dine talenter og muligheter på. I Veilederverksted er fokuset for alle konsultasjoner hvordan du kan skape det livet du tror på, med utgangspunkt i dine unike egenskaper og det du er god på. Når vi gjør det vi er gode på, er vi best og har det best.

Vi vet også alle at noen perioder i livet er mer utfordrende enn andre. I en astrologisk konsultasjon kan du få effektiv hjelp til å forstå disse utfordringene.

Veilederverksted holder til i Sandviken i Bergen, men konsultasjoner kan også gis over skype/facetime.
Du får altså gjennomgang av ditt horoskop i en direkte samtale. Samtalen tas opp, dersom du ønsker det, og du får lydfil tilsendt i etterkant av timen. Du vil også få med deg en laminert utskrift av selve horoskopet.

Ved bestilling må du oppgi fødselssted og -tidspunkt så nøyaktig som mulig. Dersom du ikke har nøyaktig fødselstidspunkt, er dette stort sett å finne i din mors "mappe" på sykehuset der du ble født, eller på sykehuset som hadde ansvar ved din fødsel.

Om det er helt spesielle ting du ønsker å ta opp i konsultasjonen, kan du gjerne nevne dette ved bestilling.

Jeg har utdannelse som astrolog blant annet fra Faculty of Astrological Studies Oxford (1.5 år) og Astrologiskolen Herkules (4 år).
Dertil mer enn 10 års profesjonell erfaring som tradisjonell karriereveileder og som astrologisk veileder, med en rekke kurs og tilleggsutdanninger i tradisjonell veiledning.

Bestilling:
-på email veilederverkstedet@gmail.com
-på telefon 930 42 724
-eller her som en melding på facebook.

OVERSIKT OVER TYPER ASTROLOGISK VEILEDNING DU KAN BESTILLE HOS MEG:

TYPE 1:
ENKELTKONSULTASJON MED GJENNOMGANG AV FØDSESLSHOROSKOP.
Grundig gjennomgang av alle planetenes betydning i ditt horoskop og i ditt liv.
Konsultasjonen varer i halvannen time.

Pris for enkeltkonsultasjon med gjennomgang av fødselshoroskop: Kr 900,-

TYPE 2:
PAKKE PÅ TRE KONSULTASJONER
En enkelt konsultasjon gir deg et dypdykk i ditt eget horoskop, og det er sannsynlig at det i ettertid vil dukke opp mange spørsmål, etter hvert som du reflekterer over ting vi har snakket om.
Om du bestiller en pakke på tre konsultasjoner, så vil innholdet i disse bli omtrent som følger:
1. gang er da som i enkeltkonsultasjon med gjennomgang av ditt fødselshoroskop (se over).
2. gang går vi mer i dybden på det du opplever er det viktigste for deg for tiden.
3. gang ser vi nærmere på hvordan planetenes gang har påvirket livet ditt, hvordan de påvirker deg nå og hvordan du kan forvente at de påvirker deg for eksempel det nærmeste året. Dette er en fantastisk måte å få en dypere forståelse for ditt eget horoskop på, og gjøre deg kanskje enda litt bedre rustet til å spille med –fremfor å stritte i mot- det som utfolder seg i ditt liv.

Hver konsultasjon varer halvannen time.
Pris for pakke på tre konsultasjoner: Kr 2300,-

TYPE 3:
ÅRSHOROSKOP
Hver gang solen kommer tilbake til sitt utgangspunkt, det vil si på din fødselsdag, kan vi sette opp et årshoroskop for deg som belyser hvilke energier og hvilke sider av deg selv du skal erfare i året som ligger foran deg. Dette kan hjelpe deg å sette både utfordringer og gleder i en større sammenheng, som kan bidra til din følelse av mening i ditt eget liv.

Konsultasjonen varer halvannen time.
Pris for årshoroskop: Kr 900,-

TYPE 4:
PARHOROSKOP
I et parhoroskop ser vi på hvordan to mennesker påvirker hverandre. Parhoroskop er et fantastisk virkemiddel til å hjelpe å forstå relasjonen bedre. Det hjelper dere å få en dypere forståelse av hva som utløses i dere selv, både ved det som er vanskelig og det som er godt i relasjonen.

Parhoroskop kan naturligvis stilles i alle typer relasjoner mellom to mennesker.

Konsultasjonen varer i 2 timer, med en kort pause.
Pris for parhoroskop: kr 1200,-

TYPE 4:
BARNEHOROSKOP
Barnehoroskop stilles for foreldre som ønsker å møte sitt barn ut fra den visdommen som er å hente om barnet i dets fødselshoroskop.
Ettersom barnet selv ikke skal delta i tolkningsprosessen, trenger vi å gå varsomt frem. Vi vil hovedsakelig se på hvordan barnet best kan møtes med trygghet og omsorg, og hvordan det best legges til rette for mental og sosial læring.

Konsultasjonen varer en klokketime.
Pris for barnehoroskop: kr 500,-

INFORMATION
Astrology offers a unique way of describing your talents and possibilities as they unfold in your life.
In Veilederverksted the focus for all consultations will be how you can create the life you believe in, from your very special talents and what you are good at.
We all know from experience that some periods in life are more challenging than others. An astrological consultation can be a wonderful tool for you to understand these challenging times, and can help you to find ways to work for your own benefit, well being and blooming also through these periods, instead of feeling that you have to fight what comes to you.

Veilederverksted is located in Bergen in Norway, and consultations can be given either in a personal meeting, or via skype/face time.
We will go through your horoscope together, and talk about the talents and challenges that are special for you. The conversation will be recorded (if you want), and sent to you.

My education in astrology is from "Faculty of Astrological Studies Oxford “(1.5 years) and "Astrologiskolen Herkules" (4 years).
I also have more that 10 years professional experience as a traditional carrier counselor and as an astrologer.

To get in touch for questions and to order consultations:

-veilederverkstedet@gmail.com
-phone 0047 930 42 724
-as a private message here on facebook.

TYPES OF ASTROLOGICAL CONSULTATIONS OFFERED BY VEILEDERVERKSTED:

1. Basic understanding of your birth chart.
You will get a thorough run-through of the significance of all the planets in your own horoscope and in your life.
The consultation will last 1.5 hour.

Price: kr 900,-


2. Series of three consultations.
One single consultation will give you a wide understanding of your own birth chart, and we know from experience that as you digest all the information there most likely will rise a need for questions, and a need to dig in to what feels most important to you.
If you order a series of three consultations, to get he most out of your astrological insights about yourself, we normally will arrange the consultations like this:
1. Session one will be a basic understanding of your chart.
2. In session two we dig deeper into what feels most important to you based on what we have talked about in session one, and also look at what is most present in your life right now.
In session three we look at how the rhythm of the planets have affected your life, how it affects you right now and how you can expect the same energies to affect you the nearest years to come. This is a really extraordinary way to get a deep understanding of your own chart, and can perhaps even make it a little easier for you to dance with -instead of fighting- what unfolds in your life.

Every single session lasts for 1.5 hour.
Price for all three: kr 2300,-


3. Your personal chart for the next year
Every time the sun gets back to its original position in you birth chart, we call it your birthday and your solar return. From this point we make a chart for the next year of your life, and look at what sides of yourself and of life in general you are about to explore the next year. This can help you to see both pleasures and challenges in a wider perspective, and can absolutely increase your feeling of meaning in life.

You might benefit from already having some knowledge about your birth chart, but it is not a must.

The consultation will last 1.5 hour.

Price: kr 900,-

4. Consultation for couples
In a consultation for two people, we look at how the two affect each other. A couple horoscope is a great tool for a better understanding of the relationship, and it can help you to understand the qualities that is released in each of you in this specific relation, both the good stuff and the hard stuff.

This kind of consultation can of course be made for all kinds of relationships between two people.

The consultation will last for two hours, with a short break.
Price: kr 1200,-

Similar Places:

1. Anleggsgartner Mats Snare
Nor's Jordet, 2211 Kongsvinger
Coordinate: 60.35035289, 12.05845308
Phone: 41260240 (www.matssnare.no)

2. Sunnfjord Optikk As
Hafstadvegen 38, 6800 Førde
Coordinate: 61.45024, 5.85635
Phone: 57721260 (allianceoptikk.no)

3. Helsekommunikasjon og digitale medier
Torvdalsveien 11C, 5155 Bergen, Hordaland
Coordinate: 60.3251, 5.2849
Phone: 92019316 (twitter.com)

4. KleppanProductions
Kleppanveien 53, 3160 Stokke, Norway
Coordinate: 59.20011, 10.30299
(kleppanproductions.weebly.com)

5. Proffia
Damsgårdsveien 70, 5058 Bergen, Hordaland
Coordinate: 60.38008, 5.32319
Phone: 55389400 (www.proffia.no)

6. Stall Gaustad - Allsidig utvikling av hest og rytter
Rauerskauveien 378, 1482 Nittedal
Coordinate: 60.03722, 10.90999
Phone: 46692858 (www.stallgaustad.no)

Copyright © 2016 - 2022 ..
VYMaps.com | About Us | Privacy Policy | Listing Submission | Sitemap .