Uncategorized

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

Huis Ter Heide, Utrecht

About

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten is een speciale eenheid van de Koninklijke Marechaussee die behoort tot de special forces van Nederland. De eenheid heeft verschillende taken, waaronder het fungeren als arrestatieteam, observatieteam en het beschermen van personen in risico-omgevingen/gebieden of levensgevaar.De takenDe BSB is opgericht als brug tussen de Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE) van het Korps Mariniers en het arrestatieteam van de politie. De BSB is naar het model van de Duitse GSG9 (Grenzschutz Gruppe 9) geformeerd. De BSB, die deel uitmaakt van de marechaussee en dus een militaire organisatie is, bestaat enkel uit militairen. Deze worden geworven uit de eigen gelederen van de marechaussee, regiopolitie en diverse speciale defensie-eenheden (oa. Korps Commandotroepen, Korps Mariniers en 11 Luchtmobiele Brigade). Alle BSB'ers volgen de BSB-opleiding en daarna verdere specialisatie (OT, AT ed). Ook volgen de kandidaat BSB'ers die niet bij de KMar of politie vandaan komen de opleiding tot Algemeen Opsporingsambtenaar. De officiële functie benaming is; "wachtmeester bijzondere opdrachten" (dan wel de van toepassing zijnde rang).De BSB zal in alle gevallen als eenheid optreden en nooit naar buiten treden als individu. Uit bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, doet de BSB nooit uitspraken over personalia.

Tags : #GovernmentOrganization

Location :
Huis Ter Heide, Utrecht