Town ...에서 South Hwanghae Province, North Korea

녹이다: 26 장소, 1 페이지
페이지:   1

1. 등산동
Kangry'ŏng
동등 어구: 37.683042, 125.343048

2. 부포로동자구
Kangry'ŏng
동등 어구: 37.818772, 125.593079

3. 봉량로동자구
Paekch'ŏn
동등 어구: 38.008021, 126.327534

4. 장연읍
Changyŏn
동등 어구: 38.252884, 125.095926

5. 청단읍
Ch'ŏngdan
동등 어구: 37.975161, 125.940063

6. 안악읍
Anak
동등 어구: 38.508026, 125.492778

7. 은천읍
Ŭnch'ŏn
동등 어구: 38.566757, 125.430009

8. 배천읍
Paekch'ŏn
동등 어구: 37.992035, 126.302526

9. 강령읍
Kangry'ŏng
동등 어구: 37.907560, 125.511460

10. 룡연읍
Ryongyŏn
동등 어구: 38.150061, 124.882368

11. 연안읍
Yonan
동등 어구: 37.907588, 126.160211

12. 은률읍
Ŭnryul
동등 어구: 38.512204, 125.189575

13. 벽성읍
Pyŏksŏng
동등 어구: 38.046962, 125.556333

14. 송화읍
Songhwa
동등 어구: 38.361310, 125.136943

15. 봉천읍
Pongch'ŏn
동등 어구: 38.127696, 126.207352

16. 연평면
Kangry'ŏng
동등 어구: 37.668770, 125.694696

17. 대청면
Ryongyŏn
동등 어구: 37.808147, 124.705633

18. 백령면
Ryongyŏn
동등 어구: 37.948607, 124.679810

19. 신흥로동자구
Ch'ŏngdan
동등 어구: 37.993016, 125.857909

20. 옹진읍
Ongjin
동등 어구: 37.934158, 125.362530

21. 태탄읍
T'aet'an
동등 어구: 38.085987, 125.301641

22. 신원읍
Sinwŏn
동등 어구: 38.235004, 125.766734

23. 과일읍
Kwail
동등 어구: 38.443760, 125.016510

24. 삼천읍
Samch'ŏn
동등 어구: 38.357100, 125.328437

25. 신천읍
Sinch'ŏn
동등 어구: 38.353429, 125.490188

26. 재령읍
Chaeryŏng
동등 어구: 38.398112, 125.616487

녹이다: 26 장소, 1 페이지
페이지:   1
Copyright © 2016 - 2022 ..
VYMaps.com | About Us | Privacy Policy | Listing Submission | Sitemap