វត្តសិរីធានី

Kâmpôt, Cambodia
Place Types : Buddhist Temple
Address : Phum Trapeang Kna, Kampot, Cambodia
Coordinate : 10.6600733856, 104.231628157
Phone :
Email :
Social : facebook.com/117474482270872
30 people like this.
Inappropriate listing? Request for Deletion
Like this? Embed to your site
Outdated or incorrect information? Suggest an Edit

You might be interested with:

1. វត្តអង្គរជ័យ ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត
Phum Trap Tbngan, Cambodia

2. វត្តសុខមនោរម្យ
Phum Trapeang Kna, Kampot, Cambodia

3. វត្តប្រភ្នំ
Phum Trap Tbngan, Kampot, Cambodia

4. រូងជ្រៃ
Phumi Khnach Romeas, Batdambang, Cambodia

5. វត្តត្រពាំងខ្វា
Tani, Kampot, Cambodia

6. វត្តអង្គមន្រី្ត ហៅអង្គទេព
ឃុំអង្គរជ័យ ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត, Tani, Cambodia

7. វត្តគីរីបុប្ផារំពើន Rompern Pagoda
Sdach Khong Khang lech, Bantey Meas, Kampot., Touk Meas, Kampot, Cambodia

8. វត្តអង្គប្រិយសិរីមានជ័យ
Phum Trapeang Kna, Kampot, Cambodia

9. វត្តមុន្នីសាលព្រឹក្ស
Prey Nop, Kampot, Cambodia

10. វត្តភ្នំធំ
Kossla, Kampot, Cambodia

Copyright © 2016 - 2023
VYMaps.com | About Us | Privacy Policy | Listing Submission