វត្តជួស - Chuos Pagoda

Kâmpôt, Cambodia
Place Types : Buddhist Temple
Address : Tani, Kampot, Cambodia
Coordinate : 10.8193714739, 104.795609223
Phone :
Email :
Social : facebook.com/pages / %E1 %9E %9C %E1 %9E %8F ..
61 people like this.
Inappropriate listing? Request for Deletion
Like this? Embed to your site
Outdated or incorrect information? Suggest an Edit

You might be interested with:

6. វត្តកំពង់នង់
Kâmpôt, Kampot, Cambodia

7. រូងជ្រៃ
Phumi Khnach Romeas, Batdambang, Cambodia

8. វត្តត្រពាំងខ្វា
Tani, Kampot, Cambodia

9. វត្តអង្គមន្រី្ត ហៅអង្គទេព
ឃុំអង្គរជ័យ ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត, Tani, Cambodia

10. វត្តគីរីបុប្ផារំពើន Rompern Pagoda
Sdach Khong Khang lech, Bantey Meas, Kampot., Touk Meas, Kampot, Cambodia

Copyright © 2016 - 2023
VYMaps.com | About Us | Privacy Policy | Listing Submission