بازارچه ابوذر

South Khorasan, Iran
Place Types : Shop, Yes
Address : Sarbisheh
Coordinate : 32.873274, 59.218215
Phone :
Email :
Inappropriate listing? Request for Deletion
Like this? Embed to your site
Outdated or incorrect information? Suggest an Edit

More Information:

Name: بازارچه ابوذر
Shop: Yes
Name En: Abuzar Bazar

Nearby Places:

You might be interested with:

1. آرام رایانه
خیابان فردوسی, بیرجند

2. تعمیرگاه پراید خزاعی
جمهوری اسلامی ۶, بیرجند

3. استارت دینام بهلولی
بین کارگران ۹ و ۱۱, بیرجند

4. بوفه گلشن
Sarbisheh

5. سوپر کوهسار
Sarbisheh

6. Convenience (Shop)
Nehbandan

7. Convenience (Shop)
Sarbisheh

8. نانوایی لواش
خیابان 12 فروردین

9. نان فجر
خیابان توحید, بیرجند

10. شرکت هواپیمایی پرتو شرق
Sarbisheh

11. سوپر زیتون انصاری
Sarbisheh

12. موبایل زمان همراه
Sarbisheh

13. کاشی سعید
بلوار شهید رجایی, بیرجند

14. چسب صادقی
Sarbisheh

15. پوشاک قاسمی
Sarbisheh

16. فروشگاه رومینا
بلوار پانزده خرداد

17. پوشاک هدیه
Sarbisheh

18. پروتئین ولیعصر
بلوار غفاری, بیرجند

19. دفتر تاکسی ماکسیم قاین
Birjand

20. پیرایش علی
بلوار معلم