Overview

Страница за феномена "Тръбите" над Белоградчик.

Tags

  • Landmark Historical Place
  • Landmark & Historical Place

Description

На километър и половина от Белоградчик се намира странен феномен – в блокове от бял пясъчник на възраст около 250 милиона години се съдържат множество вкаменелости с правилна форма и много високо съдържание на желязо, което все още има магнитни свойства. Нарекохме тези вкаменелости „Тръбите“.
Не знаем какъв процес е довел до появата им, а всички опити да се даде естествено обяснение на произхода им пропадат по една или повече точки. Вкаменелостите имат правилни форми на тръби, колена, планки, плочи и профили, някои от тях завиват под прав ъгъл, други вървят успоредно една на друга или под различни ъгли в рамките на един и същи блок. Ясно личат съвсем правилните древни очертания на вкаменелостите по границата им с пясъчника. В днешно време вече е протекла дифузия и част от металът е преминал плавно в околната скала, образувайки кафяви петна около вкаменелостите, но първоначалната им форма е била съвсем правилна.
Макар такива блокове от пясъчник да има на голяма площ, „Тръбите“ са ограничени на сравнително малка територия, което показва, че най-вероятно не са плод на естествен процес, защото той би ги създал във всички части на скалите. Наблюдаваните характеристики на явлението силно навеждат мисълта към идеята за останки от древна техногенна инсталация, погребана в изключително старите пясъци. Там е протекъл процес на вкаменяване и образуване на скала, а големи части от съоръжението били съхранени в нея. Милиони години по-късно земната кора се разцепва под натиска на издигащата се Стара планина и блоковете с останките от древната машина излизат на повърхността.
Съществуват множество тълкувания, сред които такива, че машината е участвала в образуването и оформянето на Белоградчишките скали, както и, че е придала на целия район формата на огромна буква Ф.
Посещението на феномена става лесно по много приятната пътека към хижа Планиница. Трасето минава и до скалното светилище Чачин камък, така че с един куршум могат да се отстрелят 2-3 заека.

Location

0 Reviews

No reviews yet. Be the first to add a review.

Rate & Write Reviews