Overview

KINI aims to promote life, culture and happiness in Artsakh which has been in conflict with Azerbaijan for over 28 years/Արմատներ ԿենսաԿենտրոն.

Tags

  • Wine Bar
  • Cultural Center

Description

‘The Roots’ is a space which aims to promote life, culture and happiness in Artsakh, which has been in conflict with Azerbaijan for over 25 years now. Youngsters will be proactive in the creation of this space, bringing it alive by meeting, sharing, debating, eating, drinking and coming together to build a better world. Everyone is welcome to come and discover ‘The Roots’. We can’t wait to meet you! Contact us :)
Դը Ռութս-ը /Արմատներ/ մի հարթակ է, որը կոչված է նպաստելու կյանքի, մշակույթի և երջանկության կերտմանն Արցախում: Երիտասարդությունն այս հարթակի ստեղծման ուժը կլինի, հարթակը կգործի հանդիպումների, փոխանակումների, քննարկումների, ուտելու, խմելու, միասին աշխարհն ավելի լավը դարձնելու միջոցով: Համեցե´ք ու բացահայտե´ք ‘Արմատները’ Ձեզ համար: Անհամբեր կսպասենք յուրաքանչյուրիդ: Կապվե´ք մեզ հետ:

Location

Rate & Write Reviews