غازي آباد ولسوالۍ

Kunar, Afghanistan
Place Types : Administrative, Administrative State Level
Address : غازي آباد ولسوالۍ, Ghaziabad, Afghanistan
Coordinate : 35.233837, 71.33074
Phone :
Email :
Inappropriate listing? Request for Deletion
Like this? Embed to your site
Outdated or incorrect information? Suggest an Edit

More Information:

Address Details:
State: Kunar Province

You might be interested with:

1. نورگل ولسوالۍ
نورگل ولسوالۍ, Nurgal, Afghanistan

2. وټه پور ولسوالۍ
وټه پور ولسوالۍ, Watapur, Afghanistan

3. پېچ دره ولسوالۍ
پېچ دره ولسوالۍ, Dara-I-Pech, Afghanistan

4. نړنگ او باډل ولسوالۍ
نړنگ او باډل ولسوالۍ, Narang Aw Badil, Afghanistan

5. سرکاڼو ولسوالۍ
سرکاڼو ولسوالۍ, Sirkanay, Afghanistan

6. خاص کونړ ولسوالۍ
خاص کونړ ولسوالۍ, Khas Kunar, Afghanistan

7. شيگل او ېلتن ولسوالۍ
شيگل او ېلتن ولسوالۍ, Shaigal Aw Shiltan, Afghanistan

8. چپه دره ولسوالۍ
چپه دره ولسوالۍ, Chapa Dara, Afghanistan

9. څوکۍ ولسوالۍ
څوکۍ ولسوالۍ, Chawkay, Afghanistan

10. اسد آباد ولسوالۍ
اسد آباد ولسوالۍ, Kunar Province, Afghanistan

11. مروره ولسوالۍ
مروره ولسوالۍ, Marawara, Afghanistan

12. کونړ ولايت
کونړ ولايت, Kunar Province, Afghanistan

13. ناړۍ ولسوالۍ
ناړۍ ولسوالۍ, Nari, Afghanistan

14. دانگام ولسوالۍ
دانگام ولسوالۍ, Dangam, Afghanistan

15. بر کونړ ولسوالۍ
بر کونړ ولسوالۍ, Bar Kunar, Afghanistan